top
.
J
an Weber Centrum
.
KONTAKT
.

  • vyhotovení digitální mapy obce pro projekt inženýrských sítí a dalších objektů
  • budování bodových polí a vytyčování bodů 
  • vyhotovení vytyčovacích výkresů 
  • vytyčení stavby v terénu 
  • výkon činnosti odpovědného geodeta 
  • dokumentace skutečného provedení staveb 
  • zaměření inženýrských sítí do digitálních map 
  • zaměření stávajícího stavu budov