top
.
J
an Weber Centrum
.
KONTAKT
.

Firma vznikla v roce 1992 jako podnikající fyzická osoba. Vyhotovovala dokumentace skutečného provedení vodohospodářských staveb. Se zvýšením požadavků na práce v inženýrské geodezii, se práce rozšířili i na ostatní inženýrské sítě. Zároveň na zaměřování digitálních map pro projekt a zakreslení těchto inženýrských sítí. Požadavků přibývalo a proto v květnu roku 2000 byla založena společnost s ručením omezeným s názvem Jan Weber Centrum. Tato firma se zabývá i speciálními pracemi v geodezii. Používá k tomu špičkové měřící a výpočetní techniky od firmy LEICA (dříve WILD) a programů používaných správci sítí (Microstation) a projektanty (Autocad).